Regulamin sklepu

Informacja o Firmie:


Sklep internetowy działający pod adresem www.spineczka.com.pl prowadzony jest w Rzgowie przy ulicy Łódzkiej 2

 

Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.spineczka.com.pl, są przetwarzane przez Spineczka.com.pl z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rojna 3 m 75.
Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu: 
   a) realizacji umowy 
2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.spineczka.com.pl i po zalogowaniu się na swoje konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opisy i zdjęcia produktów

 
1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.spineczka.com.pl, kierowane przez Spineczka.com.pl do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.

 

Ceny

 
1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.spineczka.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami NETTO.

 

Zamówienia

 
1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.spineczka.com.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.
W przypadku odbioru osobistego (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna - sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty. 

Dostawa

 
1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.spineczka.com.pl dostarczamy kurierem TBA/DHL. 
2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: 
   a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
   b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Pojawia się także informacja o przewidywanym czasie wysłania towaru. Czas ten nie obejmuje czasu kompletowania zamówienia i liczony jest od momentu przekazania przesyłki kurierowi do momentu doręczenia. 
Wraz z towarem wydawana jest Faktura Vat.

4. Na odstąpienie od umowy klient ma 14dni. Przed ewentualnym odesłaniem przesyłki prosimy o kontakt w celu ustalenia najkorzystniejszej dla Państwa formy zwrotu.

Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.spineczka.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych


 

 

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja wszelkich zamówień złożonych w sklepie internetowym www.spineczka.com.pl  oraz mailowo wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Od 25.05.2018r. obowiązuje europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane RODO. W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


 


Administratorem Państwa danych osobowych jest 

SPINECZKA S.C.

IMPORT-EXPORT                 

SŁAWOMIR RESZKA, GRZEGORZ RESZKA

91-142 ŁÓDŹ, UL. ROJNA 3 M. 75

NIP: 947-18-42-401


Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia/usługi. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 

Ponadto posiadają Państwo prawo do:

 


dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawne;


 

Podanie przez Państwo dane osobowe są warunkiem złożenia i realizacji zamówienia.